Kursen ”Livskraft”

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Genom åren har jag träffat många människor med stress/utmattningssymtom, ångest, nedstämdhet, sömnbesvär och smärta. Utifrån dessa möten växte kursen ”Livskraft” fram. En kurs som väver samman ACT-baserade metoder och Medicinsk yoga, som tillsammans syftar till att ge redskap att hantera stress.