Yoga

Den yoga jag lär ut har sin grund i Medicinsk yoga/mjuk kundaliniyoga men jag låter mig också inspireras av andra traditioner.  Något som fascinerar mig är hur österländskt kunnande möter västerländsk vetenskap och hur jag tolkar mötet mellan dessa. Nej, jag har aldrig varit i Indien, jag har aldrig bott på något ashram. Jag är inte särskilt vig och är ofta ganska otålig. Men eftersom yogan har tillfört så mycket i mitt liv så fortsätter jag att möta mig själv på yogamattan så gott som dagligen och jag låter mig ständigt inspireras av de urgamla yogiska lärorna som innehåller sådan visdom. Mycket av det kan vi idag verifiera via modern forskning. Det är så häftigt när dagens vetenskap möter forntida yogiska kunskaper. Studie efter studie påvisar att yoga är verksamt vid stress, ångest, smärta, nedstämdhet, hjärtproblem, högt blodtryck och sömnbesvär. Personer som yogar upplever en förbättrad livskvalité och beskriver  ökad självkänsla, bättre kroppskännedom, mera avspändhet och fokus. Känslan av att tycka om sig själv och sin kropp, är också något som ofta nämns, samt att man gör andra prioriteringar i livet.

Och allt börjar med att vi andas…

”Jag vill föreslå en ny form av fysiskt mod. Nämligen att vi använder kroppen, inte för att utvecklas som muskelknuttar, utan för att öva upp vår sensibilitet. Det innebär att vi utvecklar förmågan att lyssna med kroppen. Att värdera kroppen , som ett medel för inlevelse med andra människor, ett uttryck för jaget och som en rik källa till lust och glädje.”